مدیریت دانش وجایگاه آن در هوش سازمانی

فروش مقاله مدیریت دانش وجایگاه آن در هوش سازمانی

نویسنده محمد قربانی آذر

همایش علوم مدیریت نوین-گرگان شهریور1392

به قیمت توافقی

6037691713267359

/ 0 نظر / 35 بازدید