تاثیر سبک های رهبری تحول گرا وتعاملی برمدیریت دانش

تاثیر سبک های رهبری تحول گرا وتعاملی بر مدیریت دانش

 

مراد رضائی دیزگاه[1]،*، محمد قربانی آذر[2]

گیلان ،رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانیmorad923@yahoo.com                                                  

گیلان ،تالش ، بانک صادرات، حوزه 7                                             09111838393           mohammad65184@yahoo.com

(اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی،بهمن1389)

          

 

 

چکیده

   رهبر به عنوان محرک اصلی سازمان با استفاده از دانش خود در زمینه نیازهای مشتریان ، روند تولید محصولات ، پیشرفتهای تکنولوژی ، فشار رقبا ، اهداف ذی‌نفعان ، عملکرد مالی و سهم بازار جهت گیریهای کسب و کار را تعیین خواهد کرد و بر این اساس زمینه توسعه و تسهیل در دست‌یابی به ماموریت و دیدگاههای سازمان وتوسعه ارزشهای مورد نیاز برای موفقیت بلند مدت را فراهم می کند و با رفتار و عملکردهای متقتضی ، می تواند توسعه و اجرای سیستم های مدیریتی سازمان را تضمین کند. زیرا دست‌یابی به موارد فوق از طریق انگیزش کارکنان حاصل خواهد شد و رهبر می‌بایست ، طرق دست‌یابی به این واقعیت را بیاموزد و از طریق ایجاد رفتار های انگیزشی ، انرژی زایی و القا به کارکنان به سمت اهداف عالی سازمان حرکت کند.هدف از این مقاله بررسی رابطه و نقش رهبری در اداره دانش سازمانی می باشد.

 

واژه های کلیدی:مدیریت دانش،سبک رهبری،رهبری تحول گرا،رهبری تعاملی(مراوده ای)،بانکهای استان گیلان

با واریز مبلغ ریال به حساب 0312193690008 یا به شماره کارت 6037691713267359 به نام محمد قربانی اذر نزد بانک صادرات می توانیداصل مقاله به همراه منابع و پرسشنامه استفاده شده در تحقیق را در اسرع وقت و با فرستادن شماره فیش یا کد پیگیری به شماره تلفن 09111838393 دریافت نمایید.

/ 0 نظر / 20 بازدید